Tipy, ako zabezpečiť bezpečné skladovanie citlivých materiálov

V súčasnom, rýchlo sa meniacom, svete, kde technológie napredujú a výrobné procesy sa stávajú zložitejšími, je skladovanie citlivých materiálov neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví. Od IT spoločností, ktoré skladujú obrovské množstvo personálnych dát, cez chemický priemysel, až po biotechnologické firmy, kde je potreba chrániť biologické materiály. V prípade ak citlivé materiály, nie sú správne uložené a chránené, môžu byť nielen zdrojom finančných strát pre spoločnosti, ale tiež môžu predstavovať riziko pre životné prostredie a verejné zdravie spoločnosti. Vzhľadom na vysoké riziká spojené s nesprávnym skladovaním je kriticky dôležité prijať vhodné opatrenia na ich zabezpečenie.

26 októbra 2023
Klady a zápory predaja priemyselných budov: Čo všetko treba zvážiť

Rozhodnutie predať priemyselnú nehnuteľnosť si vyžaduje podrobné preskúmanie aktuálneho stavu trhu nehnuteľností a analýzu rizík, ktoré s predajom veľkého komplexu prichádzajú. Proces predaja klasickej nehnuteľnosti, ako napríklad bytu alebo domu, je neporovnateľne jednoduchší, než predaj masívnych priemyselných areálov. Vyžaduje si to vytvorenie počiatočnej analýzy trhu, ocenenie nehnuteľnosti, vyjednanie podmienok a zohľadnenie právnej náročnosti. Motivácia predaja komerčných nehnuteľností spočíva primárne v kapitalizácii zisku. V článku sa ponoríme do konkrétnych dôvodov, prečo by sme mali zohľadniť predaj industriálnej nehnuteľnosti a predstavíme si výhody a nevýhody tejto transakcie.

17 októbra 2023
Priemyselné parky ako hnacia sila regionálneho rozvoja

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom priemyselný park? Jedná sa o oblasť, v ktorej sa koncertuje viacero výrobných alebo skladových podnikov, ktoré majú zväčša podobnú podnikateľskú činnosť. V priemyselnom parku môžeme nájsť sklady, výrobné haly, továrne a iné industriálne nehnuteľnosti. Priemyselné parky sú v podstate ako také pomyselné „susedstvo“, v ktorom je dobre vybudovaná infraštruktúra, siete, parkovanie a služby. Sú situované v blízkosti diaľnic a rýchlostných ciest, aby mali logistické firmy čo najlepší a najrýchlejší prístup k preprave tovaru a materiálu.

25 septembra 2023
Energetická úspora: Tipy, na efektívne vykurovanie priemyselnej haly

V dnešnom svete, kedy industriálny sektor zohráva signifikantnú úlohu, je otázka energetickej spotreby v hľadáčiku každého vlastníka priemyselných hál či skladov. Tieto rozsiahle a veľkoplošné priestory si vyžadujú množstvo energie na udržiavanie požadovanej teploty a preto je nevyhnutné sa zamyslieť nad strategickými riešeniami energetickej problematiky. V článku si predstavíme niekoľko tipov, ako ušetriť energetickú spotrebu v priemyselných objektoch.

13 septembra 2023
Novinky z trhu - Prognózy vývoja trhu industriálnych nehnuteľností v druhej polovici roka 2023

Ako vyzerá momentálne ekonomická situácia na slovenskom trhu s komerčnými industriálnymi nehnuteľnosťami? Ekonomika Slovenska sa postupne zotavuje z obdobia pomalého rastu. Negatívne vplyvy spôsobené rastúcou infláciou, vojnou na Ukrajine a pandémiou sa začínajú pomaly, ale iste oslabovať. Odolnosť slovenskej ekonomiky voči externými vplyvom vieme pozorovať aj na takmer nepoškodených objemoch transakcií s Nemeckom a Českom. Obe krajiny sami o sebe čelili veľkým ťažkostiam.

24 augusta 2023
Efektívne skladovanie: Objavte skladové priestory na prenájom neďaleko hlavného mesta

Na zabezpečenie efektívneho skladového hospodárstva nie je dôležité mať len dobre vybudované skladové procesy a logistiku, ale je podstatné si zabezpečiť aj vhodnú lokalitu skladových priestorov. Skladové priestory by sa mali nachádzať čo najbližšie pri vašich najväčších odberateľoch. Hlavným dôvodom je rýchly dovoz tovaru, čo poteší vašich odberateľov a sekundárny dôvod sú nižšie náklady na dopravu, čo poteší vás ako dodávateľov.

15 augusta 2023
Problematika, správa a nájomný manažment industriálnych nehnuteľností

Nájomný manažment predstavuje kontrolu a správu nájomného portfólia. Prostredníctvom kontrolných nástrojov a opatrení sa vykonávatelia správy prenájmu snažia optimalizovať lízingy nehnuteľností a jeho príslušenstva. Správa prenájmu priemyselných nehnuteľností predstavuje niekoľko výziev a ťažkostí pre vlastníkov a správcov nehnuteľností. V článku vám predstavíme niektoré z nich, spolu s ďalšími užitočnými informáciami ohľadom nájomného manažmentu industriálnych nehnuteľností.

24 júla 2023
Aké sú výhody hál na mieru v porovnaní s klasickými priemyselnými halami a pre koho sú určené?

V dynamickom a vysoko konkurenčnom svete skladovej logistiky, musia podniky neustále prichádzať s novými inovatívnymi riešeniami ako sa odlíšiť od svojej konkurencie a získať v rámci dodávateľských reťazcov výhodu. Jednou z týchto noviniek na trhu sú práve výrobné haly na mieru.

10 júla 2023
Úspešné vedenie skladu: Tipy a rady pre nenáročnú správu skladov

Riadenie skladu je dôležitou súčasťou dodávateľsko-odberateľských vzťahov a reťazcov. Riadiace procesy v skladových priestoroch zahŕňajú strategické plánovanie, koordináciu a kontrolu všetkých činností súvisiacich so skladovaním, pohybom a manipuláciou tovaru a zásob. V článku preskúmame koncept skladového hospodárstva, ponoríme sa do osvedčených postupov vedenia skladu a poskytneme vám cenné tipy a rady na dosiahnutie úspešnej skladovej správy.

15 júna 2023
Priemyselné parky na Slovensku: Význam, rozdelenie a stručný prehľad

Priemyselné parky zohrávajú významnú rolu pri hospodárskom rozvoji krajiny. Podporujú hlavne rast zamestnanosti v slabších regiónoch krajiny. Priemyselný park je určitá účelová oblasť, ktorá je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám priemyselného odvetvia. V článku si predstavíme a vysvetlíme, čo je priemyselný park a pozrieme sa aj na históriu priemyselných parkov na Slovensku.

01 júna 2023
Sklady pre priemyselné odvetvia: Strojársky priemysel

Strojársky priemysel tvorí dôležitú zložku výroby. Je zodpovedný za výrobu širokej škály komponentov, dielov a celkovo príslušenstva pre rôzne stroje a zariadenia. S rastúcim dopytom po strojárskej výrobe si toto odvetvie vyžaduje dobre vybavené a organizované skladové priestory. V článku si bližšie rozoberieme kľúčové vlastnosti skladu pre strojársky priemysel, jeho účel, a to, v akej lokalite by sa mal sklad pre toto odvetvie nachádzať.

15 mája 2023
Kúpa pozemku: Na čo si dať pozor

V článku vám predstavíme niektoré kľúčové aspekty, na ktoré by ste si mali dať pozor pri kúpe pozemku. Od skontrolovania legálneho stavu pozemku a urbanistického plánu, cez geotechnické podmienky a infraštruktúru, až po záväzky a zmluvy týkajúce sa pozemku. Všetky tieto faktory sú dôležité a môžu mať výrazný vplyv na vašu spokojnosť s pozemkom. Pri kúpe pozemku je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým detailom a netreba sa ponáhľať v prípade finálneho rozhodovania. Ak budete dostatočne informovaní, veríme že nájdete ten správny pozemok pre vás.

03 mája 2023
Stavebný zákon: Všetko, čo potrebujete vedieť

Poznanie stavebného zákona je dôležité pre každého, kto sa zaoberá stavebnou činnosťou či už ako stavebník, projektant, dodávateľ alebo iný zainteresovaný subjekt. Ak poznáme stavebný zákon, komunikácia medzi nami a ostatnými zainteresovanými stranami je oveľa transparentnejšia a efektívnejšia. V neposlednom rade, poznanie stavebného zákona nám uľahčuje získanie nevyhnutných povolení a schválení od príslušných orgánov čím dokážeme minimalizovať riziko nelegálnej výstavby a následných právnych problémov.

20 apríla 2023
Skladové priestory pre automobilový priemysel: Ako naplniť potreby tohto odvetvia?

Automobilový priemysel (automotive) je vo svojej podstate vysoko konkurenčné odvetvie, ktoré si na správne fungovanie vyžaduje efektívne vedenie skladových priestorov, v ktorých nesmie chýbať špecifické vybavenie. S neustále sa zvyšujúcim dopytom po rýchlejšom dodaní a vyššej kvalite produktov, je nutné, aby skladové priestory boli prispôsobené jedinečným potrebám automobilového odvetvia. V článku si bližšie popíšeme náležitosti, ktoré by mali skladové priestory pre automobilový sektor určite obsahovať.

31 marca 2023