Aktuálne faktory ovplyvňujúce trh s industriálnymi nehnuteľnosťami

16 februára 2024

Aktuálne faktory ovplyvňujúce trh s industriálnymi nehnuteľnosťami
Ekonomika a trh s industriálnymi nehnuteľnosťami prešli v uplynulom kalendárnom roku výraznými zmenami. Dynamika hospodárskeho rastu a špecifické segmenty trhu na Slovensku boli formované množstvom vplyvov, ktoré si podrobne rozoberieme v našej analýze trhu za rok 2023. Okrem toho sa zamyslíme nad očakávaniami a prognózami pre hospodársky vývoj v roku 2024, pričom sa zameriame na kľúčové faktory, ktoré by mohli určovať smerovanie hospodárstva a trhov s nehnuteľnosťami. Tento pohľad nám umožní lepšie pochopiť, ako sa môžu vyvíjať trhové podmienky a aké výzvy či príležitosti môžu vzniknúť v blízkej budúcnosti.

Ekonomika v kocke- rok 2023 a vyhliadky na rok 2024

Rok 2023 predstavoval pre slovenskú ekonomiku obdobie významných udalostí, pričom ekonomika zaznamenala celkový pokles o 4,5 % v priebehu prvých jedenástich mesiacoch. Výrazným faktorom ovplyvňujúcim ekonomiku bola inflácia, ktorú čiastočne zmierňovala menová politika Európskej centrálnej banky. 

Vďaka vládnym opatreniam v podobe energetických dotácií bola na Slovensku inflácia ďalej zmierňovaná, čím sa rok 2023 uzavrel s decembrovou infláciou na úrovni 5,9 % a s priemernou ročnou infláciou 10,5 %

Prognóza roka 2024

Perspektívy pre rok 2024 sú relatívne optimistické, pričom sa očakáva, že inflácia bude oscilovať medzi 3 až 5 %, v závislosti od fiškálnej politiky slovenskej vlády. Čo sa týka nezamestnanosti, tak tá sa udržiava na nízkej úrovni, avšak hospodársky rast je limitovaný výrazným nedostatkom pracovnej sily. Napriek týmto výzvam Národná banka Slovenska, anticipuje zotavenie s odhadovaným rastom HDP približne 2,5 % pre nadchádzajúci rok. 

Postupná fiškálna konsolidácia zo strany vlády, predovšetkým prostredníctvom energetických dotácií, nezamýšľané podporuje rast HDP, znižuje infláciu a sekundárne stimuluje spotrebiteľskú dôveru. Tieto opatrenia zároveň vedú k nárastu výnosov zo slovenských štátnych dlhopisov. Predpokladané znižovanie úrokových sadzieb v priebehu roka, by mohlo pozitívne ovplyvniť trh s komerčnými nehnuteľnosťami. 

Navzdory celkovým ekonomickým neistotám si automobilový sektor zachoval vysokú úroveň výrobných kapacít. Taktiež, fenomén „nearshoringu“ naberá na význame v regióne strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. 

Priemyselný sektor

Napriek ekonomickým výzvam a nezvyčajne nízkej koncoročnej aktivite, si priemyselný sektor v poslednom kvartáli udržal úctyhodné výsledky. Celkový dopyt vo štvrtom kvartáli dosiahol 159 071 m², čo sa odrazilo v ročnom výkone s celkovým objemom 632 306 m² za rok 2023, predstavujúcom 22 % nárast oproti priemeru posledných piatich rokov. Čistý dopyt sa v tomto trende pohyboval rovnako, dosahujúc 101 017 m² v poslednom kvartáli a celkovo 423 269 m² za rok.

Čo týka jednotlivých sektorov, tak dopyt bol predovšetkým poháňaný automobilovým a 3PL sektorom, pričom automobilový sektor bol zodpovedný až za 60 % čistého dopytu. Výrazný pokrok v elektromobilite a technológiách obnoviteľnej energie jednoznačne ovplyvnili celkové čísla minulého roku. Navyše, presah aktivít z konca roku 2023 do nového roku naznačuje dynamický štart do roku 2024.

Obsadenosť industriálnych priestorov

Keď sa zamyslíme nad situáciou s obsadenosťou priestorov, zistíme, že k nárastu nevyužitých kapacít došlo len mierne, a to na úrovni 3,56 %, čo je dôsledok prírastku prázdnych miest na západe Slovenska po príchode nových objektov s nižším počtom predbežných prenájmov. V tomto období dosiahla nová ponuka na trhu 93 141 m², čo za celý rok predstavuje 253 400 m². Plány na budúcu výstavbu vzrástli o 10 % na kvartálnej báze, pričom celková rozloha dosahovala 354 800 m² v 22 objektoch, z ktorých sa dve tretiny nachádzajú na západe krajiny. Avšak, predbežne prenajatých bolo len 40 % týchto plánovaných priestorov, čo značí výrazný pokles v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. V poslednom období sme boli svedkami zvýšenej aktivity v oblasti východného a predovšetkým stredného Slovenska.

 

Cenotvorba v priemyselnom sektore

Pri pohľade na vývoj v poslednom kvartáli si všímame, že na slovenskom priemyselnom trhu došlo k zvýšeniu kľúčových nájomných cien, ktoré prekročili hodnotu 5 eur za štvorcový meter mesačne. Predpokladá sa, že tento trend rastu bude pretrvávať aj v nasledujúcom roku. Najväčší nárast nájomného za m2 nastal práve v Trnavskom kraji s výrazným zvýšením nájomného o 9%, čím sa stal lídrom trhového rastu. 

Ziskovosť slovenského priemyselného sektoru zotrvala na hodnote 6,25 % pre logistické priestory a 6,50 % pre výrobné plochy, po upravení z minulého kvartálu, ktoré odrážalo rast úrokových sadzieb v rokoch 2022 až 2023. Slovenský priemyselný prime yield sa udržal na úrovni 6,25 % pre logistiku a 6,50 % pre výrobu po korekcii v minulom štvrťroku, ktorá odrážala zvýšenie úrokových sadzieb v rokoch 2022-2023. Ďalší nárast výnosov bude závisieť od vývoja úrokových sadzieb v eurozóne.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prehľadoch aj iných trhov navštívte našu stránku: Slovakia MarketBeat

 

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!