Novinky z trhu - Prognózy vývoja trhu industriálnych nehnuteľností v druhej polovici roka 2023

24 augusta 2023

Novinky z trhu - Prognózy vývoja trhu industriálnych nehnuteľností v druhej polovici roka 2023
Ako vyzerá momentálne ekonomická situácia na slovenskom trhu s komerčnými industriálnymi nehnuteľnosťami? Ekonomika Slovenska sa postupne zotavuje z obdobia pomalého rastu. Negatívne vplyvy spôsobené rastúcou infláciou, vojnou na Ukrajine a pandémiou sa začínajú pomaly, ale iste oslabovať. Odolnosť slovenskej ekonomiky voči externými vplyvom vieme pozorovať aj na takmer nepoškodených objemoch transakcií s Nemeckom a Českom. Obe krajiny sami o sebe čelili veľkým ťažkostiam.

Momentálne sa nachádzame v druhom kvartáli roku 2023. Aj keď priemyselná výroba mierne poklesla v druhom štvrťroku, samotný pokles bol menší, než sa pôvodne očakávalo. Momentálne začína výroba znova ožívať a narastať. Vzhľadom na silný a flexibilný priemyselný trh sa očakáva väčší ekonomicky rast v druhej polovici roka 2023, čím sa znižuje aj predpoklad a veľkosť recesie. 

Vplyv inflácie 

Ekonomický jav, ktorý však nie je taký pozitívny ostáva, aj doposiaľ, vysoký. Inflácia dosahuje 10,8 %, aj napriek tomu, že v druhom štvrťroku sa ju podarilo znížiť o 3%. Postupné klesanie inflácie bolo zapríčinené najmä v dôsledku spomalenia rastu cien potravín a poklesu nákladov na palivo a energiu.

Rozvoj developerských projektov 

Nízke náklady na výrobu a distribúciu na Slovensku robia krajinu atraktívnym miestom pre spoločnosti, ktoré hľadajú outsourcing, rozširovanie alebo presun svojej výroby. Konkrétne priemyselný sektor napreduje, najmä kvôli aktívnemu dopytu a zvyšujúcim sa počtom developerských projektov. Momentálne je vo výstavbe celkovo 19 budov, ktoré tvoria 321 300 m². Polovica týchto stavieb sa koncentruje na západnom Slovensku, pričom stredné Slovensko - oblasť historicky nedostatočne rozvinutá, ale čoraz populárnejšia - tvorí 67 400 m². Dve tretiny nehnuteľností v procese výstavby sú špekulatívne, developeri vo všeobecnosti váhajú s angažovaním sa do špekulatívy, najmä kvôli nákladom na financovanie. Avšak v oblastiach, kde je dostupnosť priestorov obmedzená a pretrvávajúci dopyt neutícha, obzvlášť v súvislosti s trendom nearshoringu, sú developeri ochotní podstúpiť riziko špekulatívnej výstavby.

Miera obsadenosti industriálnych priestorov

Hlavnými hnacími silami dopytu zostávajú sektory automobilového priemyslu (so 40 % podielom), následne sa jedná o  3PL (25 %) a FMCG (19 %) odvetvie. Treba zdôrazniť, že rastie záujem o výrobu solárnych panelov a tepelných čerpadiel. Kombinácia silného dopytu a zníženej ponuky viedla na trhu k poklesu miery voľných priestorov na 3,73 % a očakáva sa, že sa bude pohybovať okolo 4 % po zvyšok roka.

Ako ovplyvnili ekonomické faktory cenu industriálnych pozemkov a nehnuteľností? 

Nie je prekvapením, že rastúca inflácia a zvýšené vstupné náklady spolu so silným dopytom vyvolali nárast hlavných nájomných sadzieb vo všetkých segmentoch trhu. Developeri požadujú vyššie nájomné v oblastiach s nedostatkom voľných priestorov, ako sú Trenčín, Dunajská Streda, Žilina a Prešov. Aj napriek rastúcimi nájmom s hlavnými sadzbami, ktoré sú v porovnaní s inými regionálnymi trhmi nižšie, a vzhľadom na vznikajúci trend nearshoringu, je priemyselný segment Slovenska obzvlášť lákavý pre developerov, ale aj pre samotných nájomcov. 

 

Suma sumárov, aj napriek poklesu ekonomického rastu a rastúcej inflácii na Slovensku, trh s priemyselnými nehnuteľnosťami naďalej napreduje. Dopyt či už zo strany developerov alebo nájomcov naďalej pretrváva, najviac lákavým a rozrastajúcim sa regiónom je západne Slovensko, ale netreba zabudnúť aj na pomaly zobúdzajúce sa Stredné Slovensko.

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!