Druhy logistiky podľa fázy výrobného procesu. Poznajte ich rozdiely

14 marca 2023

Druhy logistiky podľa fázy výrobného procesu.  Poznajte ich rozdiely
Logistické procesy predstavujú zásadné body pre správne fungovanie skladov. Poväčšine času máme tendenciu veriť, že logistika je len jednoduchá preprava tovaru z bodu A do bodu B. Avšak, realita je pravý opak. Logistika je súbor komplexných procesov, ktoré si vyžadujú precízne plánovanie a bezchybné prevedenie. Poznáme rôzne druhy logistiky, ktoré sa zameriavajú na špecifickú oblasť. V článku vám predstavíme druhy logistiky podľa fázy výrobného procesu.

Logistika je široký pojem, ktorý nám vo všeobecnosti opisuje tok tovaru, alebo iného druhu zásob, od dodávateľa k odberateľovi.  Nižšie vám jednotlivé druhy priblížime.

Logistika obstarávania

Logistika obstarávania zabezpečuje, že podnik prijme svoj vyžiadaný materiál na výrobu v správnom čase. Medzi hlavné charakteristiky tohto druhu logistiky radíme: 

- Voľba sprostredkovateľa 

- Zabezpečenie dodržania dodacej lehoty

- Koordinácia zásob 

- Analýza výrobných potrieb spoločnosti 

- Naštudovanie nových trendov nakupovaných položiek 

- Zaručenie kvality dodávok 

Na zabezpečenie efektívnej logistiky obstarávania je dôležitá dobrá komunikácia. Je potrebné mať čo najviac informácií o cene, kvalite tovaru a surovinách. Hlavným cieľom je sa vyhnúť oneskoreným a poškodením dodávkam pre vašich odberateľov.  Ak táto časť funguje správne, vaši zákazníci budú spokojní. Keď budú vaši zákazníci spokojní, aj firma bude prosperovať. 

Skladová logistika

Skladová logistika je ekvivalentom internej logistiky. Logistika skladu sa primárne stará o správne uskladnenie a bezchybné zaregistrovanie dodávok, ktoré prichádzajú do spoločnosti. Medzi hlavné úlohy, ktoré zastrešuje sú: 

- Správne zaznamenanie miesta, kde sme v sklade dodávku uskladnili

- Aktualizácia skladovej karty

- Pred plánovanie si skladových priestorov podľa druhu produktov 

- Špecifikácia prepravy zásob 

V jednoduchosti povedané, skladová logistika sa zaoberá procesmi súvisiacimi so vstupom zásob do podniku a ich začlenením do výrobného procesu. 

Zdroj: Shutterstock.com

Výrobná logistika

Ako to už z názvu vyplýva, výrobná logistika sa najmä zaoberá výrobnými procesmi. Jej úlohou je zabezpečiť, aby zásoby prešli z jednej fázy transformácie do konečného stavu- do formy finálneho produktu. Výrobná logistika je vo väčšine prípadov súčasťou internej logistiky. Medzi hlavné funkcie výrobnej logistiky patrí: 

- Celková transformácia produktu

- Preprava medziproduktov do ďalšej fázy transformácie 

- Zabezpečenie najvyšších štandardov kvality výroby 

- Príprava finálneho produktu na distribúciu

Trendy vo výrobnej logistike nám prinášajú nové procesy zefektívňovania výrobných operácií, ktorých cieľom je vyrábať kvalitné výrobky s čo najmenšími nákladmi.

Distribučná logistika 

Distribučná logistika sa zaoberá koordináciou prepravných procesov konečných výrobkov na presné miesto určenia (na predajné miesta alebo k inému konečnému spotrebiteľovi).  Od formy konečného spotrebiteľa sa následne funkcie distribučnej logistiky líšia. Vo všeobecnosti by ale mala zabezpečovať tieto funkcie:

- O aký druh a veľkosť balenie sa bude jednať

- V akých typoch vozidlách sa bude tovar prepravovať

- Preskúmať oblasť v ktorej bude tovar distribuovaný 

 

Zdroj: Shutterstock.com

 Distribučná logistika je zodpovedná za analýzu a koordináciu všetkých rozhodnutí týkajúcich sa distribúcie. 

Reverzná logistika

Reverzná logistika je, inými slovami, spätná logistika. Jedná sa o logistické procesy, ktoré sa zaoberajú opätovným použitím vrátených alebo vyradených tovarov či materiálov. 

Ak vznikne nejaký prebytočný materiál počas ktorejkoľvek výrobnej fázy, tak reverzná logistika zabezpečuje jeho recykláciu alebo zneškodnenie na príslušných odpadových miestach. 

Prioritou reverznej logistiky je nájdenie opätovného/nového využitia použitých materiálov tak, aby to bolo čo najekonomickejšie pre podnik a aby sa nemuseli vynakladať ďalšie náklady na jeho odstránenie. 

Rozdelení logistiky a logistických procesov je veľmi veľa. Vedenie logistických procesov si vyžaduje precízne plánovanie a ešte precíznejšie prevedenie. 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!