Skladový kontajner

Definícia

Skladový kontajner, je špecifický druh kontajnera, ktorého primárna funkcia je skladovanie tovaru, materiálu alebo čohokoľvek iného. Skladové kontajnery sa využívajú takmer vo všetkých sektoroch (industriálnom, poľnohospodárskom, administratívnom...).

Popis

Skladové kontajnery sa vo veľkom používajú v priemyselnom sektore, či už ako doplnkové skladovacie priestory k existujúcim skladom alebo ako primárne skladovacie úložisko. Táto varianta skladovania predstavuje lacnejšiu verziu klasického skladu.

Skladový kontajner je zväčša menších rozmerov a ak by sme chceli uskladniť väčšie množstvo tovaru alebo materiálu potrebovali by sme viac takých skladových kontajnerov pri sebe alebo na sebe.

 

Zdroj: Canva.com