Skladové hospodárstvo

Definícia

Skladové hospodárstvo zabezpečuje evidenciu skladových zásob a efektívne podporuje všetky činnosti spojené s evidenciou zásob. Na evidenciu zásob sa využíva skladová karta, na ktorej sa eviduje nielen skladová zásoba ale aj množstvo ďalších potrebných údajov.

Popis

Význam skladového hospodárstva 

Skladové hospodárstvo nám zabezpečuje kvalitné, prehľadné a spoľahlivé sledovanie skladových zásob. Pomocou dobre riadeného skladového hospodárstva máme okamžitý prístup k aktuálnemu stavu zásob a k prebiehajúcim pohybom v sklade (dovozu, odvozu). 

 

V neposlednom rade nám skladové hospodárstvo umožňuje sledovať či máme platné certifikácie, a či sme neprekročili expiračnú dobu tovaru, ak takým tovarom disponujeme. 

 

V súčasnosti sa na riadenie skladového hospodárstva používajú softvéry, ktoré sú často rýchlejšie a menej chybovejšie ako človek. Pomocou softvéru je možné si viesť aj podvojné účtovníctvo, ktoré musí viesť každá účtovná jednotka. Vedenie skladového hospodárstva prostredníctvom špeciálneho softvéru je výhodné napríklad pre rôzne druhy obchodných alebo výrobných spoločností, ako sú potraviny, pekáreň, obchod s oblečením a iné. 

  

systém riadenia skladu
Zdroj: pexels.com