Skladová karta

Definícia

Skladová karta je list, kde sa zapisujú základné informácie o materiáli ako:  jeho názov, kde sa nachádza, v akých merných jednotkách sa skladuje a akékoľvek iné potrebné informácie, ktoré slúžia na identifikáciu materiálu alebo produktu. Na skladovej karte sa zapisujú prírastky ako aj výdaje danej zásoby s údajmi ako: dátum, doklad, ktorým sa nakúpili a cenu zásoby. 

Popis

V prípade akejkoľvek skladovej karty, pri zápise rozdeľujeme, či ide o príjemku alebo výdajku.  

Príjemka

Slúži na zaevidovanie príjmov viacerých zásob. Pri nákupe rôznych druhov zásob dostanete jednu faktúru, na základe ktorej vytvoríte jednu príjemku. Tá obsahuje údaje ako názov zásob, prijaté množstvo, jednotková cena, celková cena. 

Výdajka

Slúži na zaevidovanie výdaju viacerých zásob a vystavujete ju vtedy, keď odchádzajú zásoby zo skladu. Najčastejší dôvod je predaj zákazníkovi. Obsahuje rovnaké údaje ako príjemka. Pomocou skladových kariet, vedieme skladovú evidenciu. Skladová evidencia nám hovorí o pohybe tovaru zo skladu a do skladu. 

Vzory skladových kariet sa môžu líšiť. Existuje množstvo online zdrojov, ktoré ponúkajú rôzne prevedenia. Závisí len na vašich potrebách, ktorú z nich zvolíte.