Paletové regály

Definícia

Paletové regály, sú regály určené na skladovanie tovaru na paletách. Konštrukcia paletových regálov je tvorená na základe požiadaviek zákazníka, vzhľadom na určitú hmotnosť a rozmery.

Popis

Využitie paletových regálov:

Paletové regály sú primárne určené na skladovanie tovaru vo veľkoobjemových baleniach (palety, gitter boxy a pod.) s vyššou hmotnosťou a s možnosťou uskladnenia na čo najvyššiu možnú výšku podľa možností skladu. Paletový regál je ideálny v prípade ak:

- potrebujete mať vždy prístup ku všetkým vašim položkám v sklade,

- potrebujete skladovať položky rôznych rozmerov, veľkosti a váhy,

- akumulujete tovar na podlahovej úrovni a vrchné roviny chcete využívať na skladovanie zásob.

Najpoužívanejšou formou paletových regálov je viacmiestne skladovanie, kde 2 až 4 palety uložíme vedľa seba v jednom regálovom poli. Pri skladovaní rezervných zásob a celých paliet, sú palety skladované po dĺžke, aby bol umožnený lepší prístup pri čiastočnom odbere. 

Spravidla sa uprednostňuje priečne skladovanie na ušetrenie priestoru v sklade. Paletový regál je na trhu dostupný v najrôznejších podobách, pričom najčastejšie sa používa v sklade so širokými uličkami.


Zdroj: Canva.com