Montovaná hala

Definícia

Montovaná oceľová hala je súborom jednotlivých komponentov, ktoré sú vzájomne prepojené a spolu tvoria jeden funkčný celok. Oceľová konštrukcia je jedným zo základných stavebných častí oceľovej montovanej haly. Je potrebné, aby montovaná hala bola vyrobená z materiálu, ktorého pôvod a kvalitu je možné deklarovať certifikátom kvality a rovnako aj zváračským certifikátom jej výrobcov.

Popis

Aké druhy montovaných hál poznáme? 

Montovaná hala je v podstate ľahká oceľová konštrukcia do ktorej sú vsadené sendvičové panely. V prípade montovaných hál sa môžeme stretnúť s dvomi typmi konštrukcií:

- Jednoduchá rámová konštrukcia – s ktorou vieme vytvoriť a opláštiť menšiu montovanú halu do 18 metrov. Jej najväčšou výhodou je ľahkosť konštrukcie a veľmi rýchla výstavba.

- Priehradový väzník – v tomto prípade sa jedná o väčšie montované haly, kde sa dá ísť do šírky až 40 metrov. Takéto montované haly sa používajú primárne v sekundárnom sektore (v poľnohospodárstve).

Hlavnou výhodou týchto hál je, že sú vyrobené na mieru, presne podľa požiadaviek zákazníka a potrieb podniku. Montované haly poskytujú flexibilitu zákazníkovi, možnosť voľby materiálu, ktorý bude na výstavbu použitý a to, aké vlastnosti a funkčnosť bude daná montovaná hala spĺňať. 

montovaná hala

Zdroj: pexels.com