Konsignačný sklad

Definícia

Konsignačný sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarov alebo dokončených výrobkov, ktorý sa nachádza u nevlastníka tovaru (ako napríklad u odberateľa, obchodného zástupcu), za účelom priblíženia tovaru k zákazníkom.

Popis

Ako funguje konsignačný sklad? 

Konsignačný sklad vzniká za predpokladu spolupráce medzi dvoma obchodnými partnermi. Jeden obchodný partner plní úlohu dodávateľa a druhý odberateľa. Tovar je až do chvíle odberu prípadne zaplatenia vo vlastníctve dodávateľa (predávajúceho), ktorý nesie všetky riziká a je tiež obvykle povinný udržiavať určité množstvo zásob.

Odberateľ (kupujúci), si tovar odoberá podľa potreby. Po odbere tovaru zasiela kupujúci predávajúcemu zoznam odobratého tovaru (konsignáciu). 

Aké výhody predstavuje konsignačný sklad? 

Výhody pre odberateľa

Konsignačný sklad prináša výhody najmä odberateľovi. Odberateľ má zásoby neustále k dispozícii, a zároveň nie je nútený vynakladať vlastné finančné prostriedky, ktoré by mal za iných okolností viazané v zásobách. 

Výhody pre dodávateľa

Konsignačný sklad je výhodný aj pre dodávateľa v prípade, ak nemá svoje vlastné skladové priestory. Navyše, konsignačný sklad predstavuje pre dodávateľa konkurenčnú výhodu, odberateľ totiž nemusí čakať na dodávky tovaru ako je to zvykom u väčšiny dodávateľov. 

Kto je zodpovedný za riziká a náklady?

Náklady spojené s prepravou, vykladaním a vedením skladu nesie vo väčšine prípadov dodávateľ, ktorý si tieto náklady premieta do ceny zásob. Všetky riziká, nesie výhradne len dodávateľ. Môže nastať taká situácia, kedy zákazník nezoberie zásoby a to napríklad v prípade, ak sa prekročí expiračná doba tovaru. 

Zdroj: pexels.com
Zdroj: pexels.com