CTP Banská Bystrica

Banskobystrický, Banská Bystrica

CTP Banská Bystrica
Kraj:
Banskobystrický
Celková výmera:
Developer:
CTP
Dostupnosť:

CTPark Banská Bystrica sa nachádza na strednom Slovensku s výbornou konektivitou a viditeľnosťou z priľahlej rýchlostnej cesty R1. Silnými stránkami kraja je dostatok pracovnej sily, vysoká vzdelanostná úroveň v regionálnych centrách, veľká surovinová základňa pre mnohé odvetvia, najmä hutníctvo, sklársky a chemický priemysel. Priemyselný park ponúka cca 20 000 m2 priestorov triedy A vhodných pre logistiku, distribúciu a výrobu.

Informácie o regióne

Celková plocha
20 900 m²
Miera neobsadenosti
0,0 %
V procese výstavby
8 000 m²
Základné nájomné
4,70 €