Nearshoring mieri do Európy

08 júna 2023

Nearshoring mieri do Európy
BRATISLAVA, 8. jún 2023 - Európske podniky už roky presúvajú výrobu do vzdialených lokalít, pričom sa zameriavajú najmä na Áziu a oblasť Tichého oceánu. Nedávne globálne otrasy však narušili dodávateľské reťazce a poukázali na dĺžku a zložitosť procesov umožňujúcich získavanie, prepravu a spotrebu rôznych produktov. Okrem toho rastúci význam udržateľnosti núti spoločnosti prehodnotiť svoje obchodné stratégie. To prirodzene presúva ťažisko podnikania do európskych lokalít, čo predstavuje nearshoring. Globálna realitná spoločnosť Cushman & Wakefield odhaduje, že skladové priestory a prevádzkové náklady v regióne strednej a východnej Európy sa stanú atraktívnejšími, ako v niektorých západoeurópskych krajinách.

Ústup z Ázie

Krajiny na ďalekom východe, najmä Čína, India, Malajzia, Taiwan a Vietnam, sú už roky top svetovými obchodnými destináciami. Ich kľúčovou výhodou boli nižšie jednotkové výrobné náklady vyplývajúce z výrazne nižších miezd ako v Európe či Severnej Amerike. To spolu s veľkým množstvom pracovnej sily a atraktívnym investičným prostredím (vrátane dotácií, daňových stimulov a menej prísnych predpisov) prinútilo spoločnosti presunúť výrobu do týchto krajín.

 

V dôsledku pandémie sa dobre fungujúce dodávateľské reťazce stali kľúčovým stredobodom pozornosti úplne každého – nielen výrobcov a maloobchodníkov, ale aj spotrebiteľov, ktorí boli tvrdo zasiahnutí globálnymi nepokojmi. V dôsledku toho spoločnosti analyzujú a implementujú stratégie v reakcii na meniace sa riziká. Odpoveďou na to je, okrem iného, nearshoring.

 

Spoločnosti sú nútené rozhodnúť sa pre nearshoring nielen znižovaním rizika, ale (ako v prípade offshoringu predtým) ich cieľom je aj znížiť náklady vrátane rastúcich nákladov na námornú dopravu. Okrem toho podnikové stratégie čoraz viac zohľadňujú ciele ESG a potrebu znížiť uhlíkovú stopu. Organizácie, ktoré nebudú implementovať trvalo udržateľné postupy, riskujú v budúcnosti stratu firemných klientov a negatívny sentiment spotrebiteľov.

Príležitosť pre strednú a východnú Európu

Podľa publikácie spoločnosti Cushman & Wakefield: „Industrial Evolution – Nearshoring: Opportunities for Real Estate in EMEA“ - CEE je bezpochyby jedným z regiónov, ktoré priťahujú rastúci záujem investorov zvažujúcich premiestnenie výroby. 

 

Krajiny ako Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, pobaltské štáty a západný Balkán sú geograficky bližšie a ponúkajú väčšiu obchodnú flexibilitu a odolnosť. Záujem podnikov umiestniť podniky a výrobu do Európy sa zvyšuje najmä z dôvodov:

 

- Relatívne nízke mzdové náklady v porovnaní s krajinami západnej, južnej a severnej Európy a dokonca aj v porovnaní s niektorými krajinami ázijsko-pacifického regiónu.

 

- Blízka geografická poloha a silné dopravné spojenia znamenajú kratšie cestovné časy, nižšie náklady na dopravu, kratšie časy vybavovania objednávok a väčšiu flexibilitu pri objednávkach.

 

- Krajiny strednej a východnej Európy aktívne profitujú z tohto fenoménu v rôznych sektoroch. Automobilový a strojársky priemysel a sektor elektrotechniky a elektroniky v týchto krajinách vyzerajú byť zamerané na investície v týchto rozvíjajúcich sa segmentoch, čiastočne vďaka ich blízkosti, ale aj preto, že geopolitické faktory vytvárajú silné stimuly na lokalizáciu v Európe.

 

- Voľný a otvorený obchod a potenciál pre nižšie environmentálne a sociálne dopady znamenajú, že spoločnosti z oblasti módy a spotrebiteľského tovaru sa tiež rozhodli investovať v krajinách strednej a východnej Európy.

 

- Kľúčovými lokalitami v strednej a východnej Európe sú tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nemeckej a rakúskej hranice, ale aj tie s dobrými dopravnými spojeniami a silným pracovným trhom. Okrem primárnych výrobných lokalít majú krajiny strednej a východnej Európy tiež možnosť ponúknuť dôležité logistické centrá; keďže sa ťažisko výroby a pohyb tovaru posúva na východ, operačné a nákladové výhody lokalizovať distribučné centrá pozdĺž kľúčových dopravných koridorov v krajinách strednej a východnej Európy.

 

„Pre európskych výrobcov znamená pôsobenie v strednej a východnej Európe kratšie dodacie lehoty, nižšie prepravné náklady a rýchlejšie vybavenie objednávok. Prospieva to mnohým odvetviam vrátane automobilového priemyslu, logistiky a elektroniky. Medzi investorov, ktorí sledujú túto časť Európy, patria aj spoločnosti spotrebného tovaru a rýchlej módy. Navyše Slovensko má v porovnaní s krajinami V4 najnižšie nájomné priemyselných nehnuteľností (v priemere o 30% nižšie), čo môže byť pre investorov a potenciálnych nájomcov rozhodujúci faktor pri výbere krajiny,“ dodáva Patrik Janščo, Associate, vedúci Industrial tímu, Cushman & Wakefield Slovensko.

 

Výrobcovia automobilov, ako napríklad Volkswagen (pod vlastnou značkou a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vrátane Škody), Stellantis, BMW a Mercedes, si prostredníctvom dodávateľského reťazca vytvorili významné zastúpenie v celom regióne, najmä v krajinách ako Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko. 

 

S rozvojom produktových línií v automobilovom priemysle, najmä v oblasti elektrických vozidiel a iných typov vozidiel na nefosílne palivá, budú snahy o nearshoring s cieľom priblížiť výrobu k primárnym výrobným závodom a k trhom spotreby hnacou silou príležitostí pre nové investície v týchto geografických oblastiach. 

 

Väčšina súčasných závodov sa zvyčajne nachádza v blízkosti nemeckých a rakúskych hraníc alebo s dobrým dopravným spojením na distribúciu hotových vozidiel do západnej Európy. V budúcnosti budú ale príležitosti pravdepodobne vyplývať z kombinácie blízkosti primárnych závodov a/alebo dopravnej infraštruktúry, vhodného pozemku alebo budov a najmä vhodne kvalifikovaných zamestnancov.O Cushman & Wakefield 

 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) je celosvetovým lídrom v oblasti realitných služieb, ktorý prináša mimoriadnu hodnotu realizovaním nápadov v praxi pre nájomcov a vlastníkov nehnuteľností. Cushman & Wakefield patrí k najväčším firmám poskytujúcim realitné služby s 52 000 zamestnancami v približne 400 kanceláriách a 60 krajinách. V roku 2022 mala spoločnosť obrat vo výške 10,1 miliárd USD v rámci hlavných služieb správy nehnuteľností, facility a projektového manažmentu, prenájmu, kapitálových trhov, oceňovania a ďalších služieb. Spoločnosť získala viacero realitných ocenení, ocenení kultúry a záväzku k diverzite, rovnocennosti a inklúzíí, tiež ESG ocenenia a mnohé ďalšie. Pre viac informácií navštívte www.cushmanwakefield.sk alebo sledujte @cushwakeslovakia na Instagrame.

 

Bol tento článok nápomocný?

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová

Head of Marketing, Slovakia

Zuzana má 10-ročné skúsenosti v marketingu a PR v oblasti realít. Je zodpovedná za marketingové, PR aktivity a rozvoj podnikania v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!