Priemyselné parky na Slovensku: Význam, rozdelenie a stručný prehľad

01 júna 2023

Priemyselné parky na Slovensku: Význam, rozdelenie a stručný prehľad
Priemyselné parky zohrávajú významnú rolu pri hospodárskom rozvoji krajiny. Podporujú hlavne rast zamestnanosti v slabších regiónoch krajiny. Priemyselný park je určitá účelová oblasť, ktorá je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám priemyselného odvetvia. V článku si predstavíme a vysvetlíme, čo je priemyselný park a pozrieme sa aj na históriu priemyselných parkov na Slovensku.

Čo znamená pojem „priemyselný park”? 

Často nesie toto pomenovanie aj názov priemyselný areál. Tieto parky sú špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali technické, infraštruktúrne a bezpečnostné parametre, ktoré sú pre industriálne objekty povinné. 

Primárnym cieľom existencie priemyselných parkov, je poskytnúť pre veľké podniky organizované prostredie, v ktorom sa bude nachádzať všetko podstatné na zabezpečenie skladovania, distribúcie a výroby tovaru. Priemyselné parky poskytujú prístup k základným službám, sieťam a pracovnej sile. Sú obľúbenou voľbou v prípade, ak podnik rozširuje svoju výrobu alebo skladovacie priestory

Priemyselné parky na Slovensku a ich rozdelenie

Máme dva základné druhy priemyselných parkov, ktoré rozlišujeme na základe oblasti, v ktorej sa vyskytujú.  Konkrétne ich delíme na  „greenfield“ a „brownfield“ oblasť. 

Greenfield oblasť

Greenfield je oblasť na zelenej lúke. Jedná sa o územie, ktoré doposiaľ nebolo zastavené, napríklad poľnohospodárska pôda alebo čisto prírodná plocha bez zásahov človeka. 

Na Slovensku mám celkovo 47 „greenfield“ priemyselných parkov. Najviac ich je situovaných v Banskobystrickom kraji, napríklad priemyselný park Banská Bystrica – Šalková.

Brownfield oblasť

Naopak brownfield je územie, ktoré je do určitej miery poškodené, kontaminované alebo zastavané. Jedná sa o oblasti, ktoré v minulosti boli zastavané a používané, ale už sa dlhšie nepoužívajú a chátrajú. 

Na Slovensku sa nachádza celkom 12 brownfield priemyselných parkov, situovaných najmä na východnom Slovensku. 

 

Z pohľadu investorov je lukratívnejší greenfield, pretože je jednoduchšie postaviť niečo od základov na území, ktoré nie je kontaminované a zastavané. Taktiež brownfield predstavuje väčšiu finančnú náročnosť. Zväčša je nutná kompletná demolácia a následné vybudovanie všetkého od základov. 

Shutterstock.com
Shutterstock.com

História priemyselných parkov na Slovensku

Na Slovensku sa začalo o industriálnych parkoch hovoriť až po roku 2000. Hlavným dôvodom bol rast zahraničných investorov, ktorí si chceli u nás rozšíriť svoje podnikanie. S narastajúcim automobilovým priemyslom v roku 2001 vznikol prvý významný priemyselný park Vráble

V tomto období vznikali aj iné priemyselné parky nie len na zelenej lúke, ale aj v pôvodných industriálnych lokalitách, ktoré získali investori hlavne počas privatizácie z 90. rokov. Takýto priemyselný park vznikol napríklad v bývalých závodoch ZSNP Žiar nad Hronom. 

Nikoho neprekvapí, že oblasť s najväčšou koncentráciou industriálnych parkov predstavuje práve Bratislavský kraj. Dobre vybudovaná infraštruktúra a dostupnosť medzi Viedňou, Budapešťou a Prahou spolu s kvalifikovanými personálom sú faktory, ktoré zahraniční investori ocenia. 

Najpopulárnejšie oblasti priemyselných parkov na Slovensku

Najväčší priemyselný park na Slovensku sa nachádza v Bratislavskom kraji a je ním Priemyselno-technologický park Záhorie – Eurovalley s rozlohou 2260 ha. Bratislavský kraj ale nie je jediný, v ktorom sa nachádzajú priemyselné parky. Kraje s vyššou koncentráciou industriálnych areálov sú Nitriansky, Banskobystrický, Trnavský. 

Prečo sú priemyselné parky dôležitou súčasťou ekonomiky?

Priemyselné parky sú dôležitou súčasťou regionálnej ekonomiky. Sprostredkovávajú mnoho pracovných miest a podieľajú sa na rozvoji životnej úrovne v danom regióne. Predstavujú prílev zahraničných investícií, čo celkovo zlepšuje ekonomickú stabilitu a rozvoj krajiny. 

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!