Pozemok Levoča

Prešovský, Levoča

Pozemok Levoča
Kraj:
Prešovský
Povrch
511 906 m²

Najväčšou devízou ponúkaného pozemku je nespochybniteľne jeho poloha. Pozemok je v zmysle platného územného plánu Obce určený na výstavbu priemyselného parku, so zameraním najmä na odvetvie potravinárstva, strojárenskeho priemyslu a pod.

Poloha

Ponúkaný pozemok sa nachádza v plánovanom priemyselnom parku. V súčasnosti je táto lokalita považovaná za jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sa obcí v rámci východného Slovenska. Atraktivita tejto obce je zvýšená najmä tým, že sa nachádza na hlavnej tranzitnej trase.

Informácie o regióne

Celková plocha
145 899 m²
Miera neobsadenosti
4,22 %
V procese výstavby
55 756 m²
Základné nájomné
3,85 - 4,20 €