Pozemok Trenčín

Trenčiansky, Trenčín

Pozemok Trenčín
Kraj:
Trenčiansky
Povrch
5 193 m²

Kľúčové vlastnosti

400 000 €
Územné rozhodnutie
Stavebné povolenie

K pozemku je vypracovaný projekt k územnému rozhodnutiu ( priemyselný park). Jedná sa o novostavbu výrobnej haly v priemyselnej zóne Trenčín – Záblatie. Navrhovaný objekt je tvorený jednopodlažnou hmotou výrobnej haly, zastrešenou pultovou strechou, a ku nej pripojenou hmotou dvojpodlažnej časti s kanceláriami a sociálnym a hygienickým zázemím prevádzky. Stavba napojená na obojsmernú obslužnú komunikáciu technologického parku s vjazdom pre nakladné vozidlá.  Spevnené plochy sa funkčne delia na vnútroareálovú komunikáciu, manipulačnú spevnenú plochu pred vstupom do výrobnej budovy a parkoviská pre osobné automobily.

 

Informácie o regióne

Celková plocha
463 900 m²
Miera neobsadenosti
3,80 %
V procese výstavby
13 000 m²
Základné nájomné
5,00 €