Pozemok Trenčín

Trenčiansky, Trenčín

Pozemok Trenčín
Kraj:
Trenčiansky
Povrch
5 193 m²

Kľúčové vlastnosti

400 000 €
Územné rozhodnutie
Stavebné povolenie

K pozemku je vypracovaný projekt k územnému rozhodnutiu ( priemyselný park). Jedná sa o novostavbu výrobnej haly v priemyselnej zóne Trenčín – Záblatie. Navrhovaný objekt je tvorený jednopodlažnou hmotou výrobnej haly, zastrešenou pultovou strechou, a ku nej pripojenou hmotou dvojpodlažnej časti s kanceláriami a sociálnym a hygienickým zázemím prevádzky. Stavba napojená na obojsmernú obslužnú komunikáciu technologického parku s vjazdom pre nakladé vozidlá.  Spevnené plochy sa funkčne delia na vnútroareálovú komunikáciu, manipulačnú spevnenú plochu pred vstupom do výrobnej budovy a parkoviská pre osobné automobily.

 

Informácie o regióne

Celková plocha
1 203 130 m²
Miera neobsadenosti
8,60 %
V procese výstavby
143,601 m²
Základné nájomné
3,30 - 4,50 €