Skladové priestory pre automobilový priemysel: Ako naplniť potreby tohto odvetvia?

31 marca 2023

Skladové priestory pre automobilový priemysel: Ako naplniť potreby tohto odvetvia?
Automobilový priemysel (automotive) je vo svojej podstate vysoko konkurenčné odvetvie, ktoré si na správne fungovanie vyžaduje efektívne vedenie skladových priestorov, v ktorých nesmie chýbať špecifické vybavenie. S neustále sa zvyšujúcim dopytom po rýchlejšom dodaní a vyššej kvalite produktov, je nutné, aby skladové priestory boli prispôsobené jedinečným potrebám automobilového odvetvia. V článku si bližšie popíšeme náležitosti, ktoré by mali skladové priestory pre automobilový sektor určite obsahovať.

Skladový priestor a jeho členenie

Jednoznačne sa musí jednať o skladové priestory veľkých rozmerov. Sklad nielenže musí byť veľký, aby sa do neho zmestili jednotlivé automobilové komponenty, ale musí byť aj správne dispozične riešený. 

Sklad, určený pre automobilový priemysel, pravdepodobne nebude disponovať len menším vybavením a súčiastkami do automobilov, ale s  najväčšou pravdepodobnosťou sa v samotnom sklade budú nachádzať hotové automobily, ktoré samé o sebe zaberú veľkú plochu. 

Vzhľadom k frekvencii pohybu tovaru je, ako aj pri ostatných druhoch skladov, potrebné logické a efektívne usporiadanie skladového priestoru a efektívna skladová logistika.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Bezpečnosť skladových priestorov

V automobilových skladoch sa nachádza tovar, ktorého ocenenie sa môže vyšplhať až do výšky niekoľkých miliónov eur. Bezpečnosť skladových priestorov je preto pre automobilový sektor kľúčová. 

Sklady je potrebné zabezpečiť proti potencionálnej krádeži, prípadne proti poškodeniu produktov. Niektoré sklady ponúkajú prítomnosť osobných strážnikov alebo privátnej SBS služby, ktorá 24/7 dohliada na zabezpečenia okolia skladových priestorov. 

Pre zvýšenie bezpečnosti, začínajú firmy čoraz viac investovať aj do cyber kontroly. Industriálne nehnuteľnosti bývajú vybavené profesionálnym kamerovým systémom, ktorý zaznamenáva externú časť skladu, ale aj interiérové priestory, pre optimálne pokrytie celého priestoru a okolia. 

V neposlednom rade, ako už býva štandardom v mnohých firmách, na vstup do skladových priestorov sa často vyžaduje autentizačný kód, prípadne vstupná karta.

Zariadenie a technické vybavenie

Vysokozdvižné vozíky, paletové zdviháky a dopravníkové pásy sú prostriedky, ktoré nemôžu chýbať v automobilovom sklade, nakoľko bez nich by bola manipulácia s veľkým tovarom nemožná. 

Automotive priemysel patrí, z hľadiska technológií, k jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich a preto sa, v prípade skladov, najčastejšie stretávame s automatizovanými skladmi, ktoré obsahujú množstvo inovácií a špecializovaného vybavenia. 

Technické vybavenie by malo byť v čo najlepšom stave, aby sa predišlo poškodeniu tovaru pri jeho manipulácií. Či už sa jedná o automatizované vybavenie alebo o vybavenie kontrolované špecialistom, chybovosť  v automobilových skladoch nie je tolerovaná. 

Automaticky navádzané skladové vozidlá

Medzi nevyhnutné technologické vybavenia patria aj automaticky navádzané skladové vozidlá, tzv. AGV.  Jedná sa o skladové vozidlá, ktoré dokážu prepravovať rôzne materiály bez akejkoľvek ľudskej intervencie

AGV fungujú prostredníctvom softvéru a navigačných senzorov, ktoré sú implementované do zariadenia na základe dispozičného riešenia skladu. Tieto zariadenia výrazne uľahčujú prevoz materiálu z, napríklad, skladovej časti do výrobnej časti skladu.

skladové vozidlá
Zdroj: Shutterstock

Vzduchotechnika

V závislosti od lokality skladu sa odvíja zabezpečenie vzduchotechniky v sklade. Za termínom vzduchotechnika sa skrýva problematika klimatizácie, kúrenia a odvetrávania priestorov.   

Pri vysokonáročných skladoch, akým je aj ten automobilový, je zabezpečenie správnej vzduchotechniky veľmi dôležité. Musíme sa vyhnúť prehrievaniu skladových priestorov, prípadne príliš studeným priestorom, najmä počas zimných mesiacov. 

Automobilové sklady musia mať celú radu špeciálnych funkcií a zariadení na zabezpečenie efektívneho a bezpečného skladovania automobilových dielov, tovarov a materiálov. Nakoľko ide o rozsiahly priemysel, na mieste je implementácia spoľahlivej skladovej evidencie, ktorá poskytne podrobný prehľad a aktuálny stav všetkých zásob a materiálu.

 

Bez jednotlivých technických špecifikácií, by automobilové sklady fungovali len ťažko.  

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!