Pozemok Bernolákovo

Bratislavský , Bernolakovo

Pozemok Bernolákovo
Region:
Bratislavský
Property size
15,918 sqm
Price

Key features

K pozemku je vypracovaná štúdia s cca 7,820 m2 halou, ktorá sa samozrejme môže upraviť podľa požiadaviek

Pozemok je situovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji v katastrálnom úzamí obce Bernolákovo v okrese Senec, severovýchodne od centra obce Bernolákovo. Zo všetkých strán je riešená parcela ohraničená okolitými pozemkami, ktoré niesu v súčastnosti zastavané. Prístupová komunikácia bude plánovaná z juhovýchodnej strany pozemku a bude napojená na existujúcu komnikáciu na Priemyselnej ulici. Na pozemok bude privedená voda existujúj vetvy. Objekt bude napojený na VN sieť existujúcej trafosanice nachádzajúcej sa na južnej strane pozemku. 

Splašková kanalizácia bude odvedená do novovyudovanej žumpy na pozemku. Dažďové vody budú zachytávané do vsakovacích nádrží cez retenčné potrubie. 

Information about the region

Stock
1 375 382 m²
Vacancy rate
5,88 %